Elektrowstrząsy obecnie

Minęło ponad półwiecze, aby terapia z zastosowaniem prądu elektrycznego została przekształcona i minimalizowała objawy niepożądane po stronie pacjenta.

Pożądane efekty leczenia

Leczenie prądem przynosić może spodziewane efekty nawet wówczas, gdy inne, konwencjonalne, powszechnie akceptowalne metody leczenia zawodzą.

Przeciwwskazania

Pomimo wysokiej skuteczności stosowania terapii prądem, nie można jej zaordynować każdemu pacjentowi.

Prąd może leczyć

Przy dzisiejszym postępie cywilizacyjnym i technicznym większość z nas nie wyobraża sobie życia bez energii elektrycznej. Korzystamy z niej każdego dnia, nie za bardzo sobie to uświadamiając. Prąd jednak wykorzystywany jest nie tylko do uruchamiania urządzeń elektrycznych i ich stosowania, ale także w medycynie.

Terapia prądem, terapia elektrowstrząsami, czy w skrócie EW lub ECT, to metoda pozwalająca na leczenie niekonwencjonalne pacjentów. Była stosowana już dziesiątki lat temu i nadal niektóre ośrodki medyczne z niej korzystają, choć najczęściej w innym aspekcie niż pierwotnie. Po raz pierwszy elektrowstrząsy w leczeniu pacjentów zastosowali w 1938 roku Ugo Cerletti oraz Lucio Bini.

Pod koniec lat 50-tych terapia prądem została niemalże w całości zarzucona w szpitalach psychiatrycznych, ale obecnie odkrywa się na nowo jej zalety w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym. Może wydawać się radykalna, ale przynosi w określonych przypadkach pożądane, z góry założone rezultaty.

Coraz częściej korzystają z niej terapeuci w leczeniu uzależnień, zwłaszcza od tytoniu czy narkotyków. Innowacją jest zastosowanie metody elektrowstrząsów w leczeniu chronicznego bólu, reumatyzmu, podagry, zapalenia stawów i chorób ginekologicznych.

  • Na czym to polega?

    Zastosowanie w praktyce terapii elektrowstrząsowej polega na wywołaniu napadu drgawkowego. Napad ten inicjowany jest prądem elektrycznym puszczanym bezpośrednio do tkanki mózgowej. Prąd powinien mieć niskie napięcie, rzędu do 450 V i natężenie maksymalnie do 0,9 A.

  • Terapia w praktyce

    Leczenie prądem wymaga uzyskania pisemnej zgody pacjenta lub zgody przedstawiciela ustawowego osoby chorej.