Elektrowstrząsy obecnie

Minęło ponad półwiecze, aby terapia z zastosowaniem prądu elektrycznego została przekształcona i minimalizowała objawy niepożądane po stronie pacjenta.

Pożądane efekty leczenia

Leczenie prądem przynosić może spodziewane efekty nawet wówczas, gdy inne, konwencjonalne, powszechnie akceptowalne metody leczenia zawodzą.

Przeciwwskazania

Pomimo wysokiej skuteczności stosowania terapii prądem, nie można jej zaordynować każdemu pacjentowi.

Elektrowstrząsy - jak to wygląda w praktyce?

Czy wystarczy podłączyć pacjenta do gniazdka elektrycznego, aby wywołać określone, pozytywne skutki medyczne? Tak może wydawać się laikom, jeśli chodzi o zastosowanie w praktyce terapii elektrowstrząsami. Niemniej, jeśli szpital lub gabinet lekarski stosuje taką metodę leczenia, odbywa się ona w ściśle kontrolowanych warunkach, najczęściej w znieczuleniu. Pacjent nie cierpi, ale energia elektryczna przepływająca przez jego mózg może likwidować lub niwelować skutki różnych chorób, mani, a nawet uzależnień. Jak to działa?

Terapia elektrowstrząsami polega na inicjowaniu napadów drgawkowych. Jest to mechanizm leczenia indukowany prądem elektrycznym o niskim napięciu. Naukowcy nie są w stanie w sposób jednoznaczny powiedzieć, dlaczego dochodzi do leczenia pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi, chronicznym bólem czy z uzależnieniami w takim wypadku. Niemniej, prąd może powodować między innymi gwałtowne uwolnienie neuroprzekaźników w mózgu, zwiększenie aktywności receptorów czy pobudzenie zaburzonej wymiany nerwowej pomiędzy podwzgórzem, a przysadką mózgową. Stąd też może wynikać inna percepcja dolegliwości bólowych lub uzależnienia przez pacjenta.

Przenikanie prądu przez organizm człowieka może wywoływać zjawisko natychmiastowego podgrzewania narządów wewnętrznych i zewnętrznych. Zjawisko to nosi nazwę diatermii i wywoływane jest z wykorzystaniem przenikania przez organizm człowieka prądów szybkozmiennych. Leczenie stosuje się w wielu schorzeniach reumatycznych, w chorobach ginekologicznych czy w przypadku podagry. Terapia prądem pozwala na przedczaszkową stymulację neuronów, co znajduje zastosowanie w terapii uzależnień.

To nic nie boli!

Wykorzystanie u pacjenta terapii prądem tylko brzmi radykalnie, ponieważ w rzeczywistości elektrowstrząsy podaje się pacjentom w znieczuleniu ogólnym oraz po podaniu środków zwiotczających mięśnie. Dzięki temu ta forma terapii została ucywilizowana i w znacznie mniejszym stopniu u pacjentów notuje się drgawki mięśniowe.

  • Na czym to polega?

    Zastosowanie w praktyce terapii elektrowstrząsowej polega na wywołaniu napadu drgawkowego. Napad ten inicjowany jest prądem elektrycznym puszczanym bezpośrednio do tkanki mózgowej. Prąd powinien mieć niskie napięcie, rzędu do 450 V i natężenie maksymalnie do 0,9 A.

  • Terapia w praktyce

    Leczenie prądem wymaga uzyskania pisemnej zgody pacjenta lub zgody przedstawiciela ustawowego osoby chorej.