Elektrowstrząsy obecnie

Minęło ponad półwiecze, aby terapia z zastosowaniem prądu elektrycznego została przekształcona i minimalizowała objawy niepożądane po stronie pacjenta.

Pożądane efekty leczenia

Leczenie prądem przynosić może spodziewane efekty nawet wówczas, gdy inne, konwencjonalne, powszechnie akceptowalne metody leczenia zawodzą.

Przeciwwskazania

Pomimo wysokiej skuteczności stosowania terapii prądem, nie można jej zaordynować każdemu pacjentowi.

Kwalifikacja i leczenie prądem

W szpitalach, prywatnych gabinetach lekarskich i w klinikach na całym świecie stosowane mogą być akceptowalne przez środowisko medyczne terapie niekonwencjonalne, do których zalicza się elektrowstrząsy. Niegdyś były one wykorzystywane wyłącznie w przypadkach ostrych zaburzeń psychicznych. Niemniej, metoda ta wykorzystywana jest obecnie w zupełnie innych aspektach leczenia pacjentów. Co więcej, została ona ucywilizowana, dzięki czemu chorzy odczuwają znacznie mniej negatywnych objawów towarzyszących aplikowaniu prądu. Kto leczony jest prądem?
Przed rozpoczęciem zabiegów terapii elektrowstrząsami pacjenci przechodzą szereg badań, które mają wskazać najlepszą metodę leczenia. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu chorego do terapii podejmuje internista i anestezjolog. Sam zabieg bowiem jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym, po uprzednim zwiotczeniu mięśniowym. Najczęściej terapii elektrowstrząsami poddaje się obecnie pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi, w tym w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Przenikanie prądów szybkozmiennych przez organizm człowieka leczy urojenia, czy nawet choroby ginekologiczne, podagrę czy zapalenie mięśni i stawów. Impulsy elektryczne indukują zmiany w mózgu, co może wywołać pozytywne efekty w terapii uzależnień.

Terapia w praktyce
Leczenie prądem wymaga uzyskania pisemnej zgody pacjenta lub zgody przedstawiciela ustawowego osoby chorej. Przeprowadza się od kilku do nawet kilkunastu zabiegów w czasie jednej kuracji leczniczej. Zaleca się od 2 do 3 zabiegów w tygodniu, a po ich zakończeniu chory powinien przyjmować określone leki. Cechą charakterystyczną dla terapii elektrowstrząsami jest to, że występują krótkotrwałe zaburzenia świadomości i utrata pamięci.

  • Na czym to polega?

    Zastosowanie w praktyce terapii elektrowstrząsowej polega na wywołaniu napadu drgawkowego. Napad ten inicjowany jest prądem elektrycznym puszczanym bezpośrednio do tkanki mózgowej. Prąd powinien mieć niskie napięcie, rzędu do 450 V i natężenie maksymalnie do 0,9 A.

  • Terapia w praktyce

    Leczenie prądem wymaga uzyskania pisemnej zgody pacjenta lub zgody przedstawiciela ustawowego osoby chorej.