Leczenie prądem przynosić może spodziewane efekty nawet wówczas, gdy inne, konwencjonalne, powszechnie akceptowalne metody leczenia zawodzą.