Na czym to polega?


Zastosowanie w praktyce terapii elektrowstrząsowej polega na wywołaniu napadu drgawkowego. Napad ten inicjowany jest prądem elektrycznym puszczanym bezpośrednio do tkanki mózgowej.

Na czym to polega?

Zastosowanie w praktyce terapii elektrowstrząsowej polega na wywołaniu napadu drgawkowego. Napad ten inicjowany jest prądem elektrycznym puszczanym bezpośrednio do tkanki mózgowej. Prąd powinien mieć niskie napięcie, rzędu do 450 V i natężenie maksymalnie do 0,9 A.

Obok klasycznej terapii elektrowstrząsami stosuje się także zabiegi polegające na przenikaniu przez organizm człowieka prądów szybkozmiennych, czyli metodę diatermii, ogrzewającą poszczególne części ciała. Zabiegi te znajdują zastosowanie w leczeniu chorób reumatoidalnych u pacjentów.